Bayramınızı Kutlarız – Поздравляем Вас с праздником!

Bugünkü dersimizde Rusların bayram kutlama ifadeleri üzerinde çalışacağız. Rus arkadaşlarınızı tüm bayramlarda nasıl kutlamanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız dersimize bakın.

Rusya’da, Türkiye’deki olduğu gibi tüm bayramlar dini ve milli bayramlara ayrılır. 
Başlıca dini bayramlar şunlar:

Рождество́ [rajdistvó] (Noel, İsa’nın Doğumu) – 7 Ocak

Па́сха [pásha] – (Paskalya, İsa’nın Dirilişi) – sabit tarihi olmayan bir bayram, her yıl farklı tarihlere denk gelir 

Şimdi başlıca milli bayramlara bakın:

Но́вый год [nóvıy got] (Yeni Yıl) – 1 Ocak (genellikle Rusya’da Yeni Yıl tatili 1-6 Ocak arasında)

День защи́тника Оте́чества [den’ zaşşítnika atéçistva] (Vatan Muhafızları Bayramı/Erkekler Günü) – 23 Şubat

Междунаро́дный же́нский день [mijdunaródnıy jénskiy den’] (Uluslararası Kadınlar Günü) – 8 Mart

Пра́здник Весны́ и Труда́ [práznik visnı́ i trudá] (Bahar ve Emek Bayramı) – 1 Mayıs

День побе́ды [den’ pabédı] (Zafer Günü) – 9 Mayıs

День Росси́и [den’ Rassíyi] (Rusya Egemenlik Günü) – 12 Haziran

День наро́дного еди́нства [den’ naródnava yidínstva] (Halkın Birliği Günü) – 4 Kasım

День конститу́ции [den’ kanstitútsıyi] (Anayasa Günü) – 12 Aralık

Rusyalıların başka bayramları da var, aralarında 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer günü(День всех влюблённых; yabancı bir bayram olmasına rağmen Rusya’da sevilir), 1 Nisan’da kutlanan Kahkaha Günü (День сме́ха) v.s. Bu bayramlar resmi bayramlar listesine girmemektedir.

Ayrıca Rusya’da birçok profesyonel (mesleki) bayram da mevcut, ama bunlar da devlet bayramları statüsüne sahip değil.

Ruslar için kişisel bayramlar büyük bir önem taşımakta: insanların doğum günleri ve düğün yıldönümleri, aile ve arkadaşlarla kutlanır.

Rus arkadaşlarınıza Yeni Yıl (31 Aralık — 1 Ocak), Erkekler Günü (23 Şubat), Kadınlar Günü (8 Mart), Zafer Bayramı (9 Mayıs) ve doğum günlerinde kutlama mesajları yazmayı unutmayın! Yukarıdaki bayramlar, Ruslar için çok önemli olmaktan ziyade bunları unutmamanız, çok sosyal ve düşünceli olduğunuzu gösteriyor.    

Rus arkadaşlarınızın herhangi bir bayramını kutlamak isterseniz kutlama formullerini kullanmanız gerekecek. Bu formullerde ‘поздравля́ть’ (kutlamak) fiili kullanılır. Bu fiilin hem Tamamlanmış hem de Tanımlanmamış Biçimi bulunur.

Поздравля́ть (НСВ)/поздра́вить (СВ) – kutlamak

(кого?тебя́/вас – seni/sizi

(с чем?)

— с пра́здником (Пра́здником Весны́ и Труда́/Пра́здником Све́тлой Па́схи) – bayramını (Bahar ve Emek Bayramını/(Mübarek) Paskalya Bayramını) (kutlamak)

— с днём…

…Побе́ды – Zafer Bayramını (kutlamak)

…Защи́тника Оте́чества – Vatan Muhafızları Bayramını (kutlamak)

…Росси́и – Rusya Egemenlik Günu’nü (kutlamak)

…Рожде́ния – doğum gününü kutlamak

…сва́дьбы – düğün gününü/yıldönümünü (kutlamak)

…всех влюблённых – Sevgililer Günü (kutlamak)

– с Междунаро́дным же́нским днём – Uluslararası Kadınlar Gününü (kutlamak)

– с Но́вым Го́дом – Yıl Başını (kutlamak)

– с Рождество́м — Noel (kutlamak)

Kutlama ifadesinden sonra dilekler gelir. Burada ‘жела́ть/пожела́ть’ [jılát’/pajılát’] fiilleri kullanılır:

Жела́ть (НСВ)/пожела́ть (СВ) – dilemek

(кому?тебе́/вам – size/sana

(чего?)

– сча́стья – mutluluk (dilemek)

– здоро́вья – sağlık (dilemek)

– ра́дости – sevinç (dilemek)

– любви́ – sevgi (dilemek)

– уда́чи – bol şans (dilemek)

– доста́тка – bolluk (dilemek)

– успе́хов – başarılar (dilemek)

– благополу́чия – bolluk (dilemek)

– всего́ са́мого лу́чшего – en iyisini (dilemek)

– исполне́ния жела́ний – dileklerin gerçekleşmesini (dilemek)

Lütfen, aşağıdaki örneklere bakın:

1.

— Серге́й, поздравля́ем тебя́ и твою́ семью́ с Но́вым Го́дом и Рождество́мЖела́ем вам всем кре́пкого здоро́вья, успе́хов, уда́чи, исполне́ния всех жела́ний. – Sergey, senin ve ailenin Yeni Yılı ve Noeli kutlu olsun! Hepinize sağlık, başarılar, bol şans ve tüm dileklerin gerçekleşmesini dileriz.
2.

— Ка́тя, от души́ поздравля́ю тебя́ с Днём Восьмо́го Ма́ртаЖела́ю тебе́ отли́чного настрое́ния, любви́ и ра́дости! – Katya, tüm kalpten 8 Mart bayramını kutluyorum! Sana iyi keyifler, sevgi ve sevinç dolu bir hayat diliyorum.
3.

— Макси́м, разреши́ поздра́вить тебя́ с Днём Защи́тника Оте́чествапожела́тьтебе́ всего́ са́мого наилу́чшего, здоро́вья, благополу́чия! – Maksim, müsadenle Erkekler Gününü kutlarım, sana en iyisini, sağlık ve bolluk içinde yaşam dilerim.

4.

— Све́та, хочу́ поздра́вить тебя́ с Днём рожде́нияпоже́лать тебе́ всего́ са́мого лу́чшего! Всегда́ остава́йся тако́й как ты есть! – Sveta, doğum gününü kutlamak ve en iyisini dilemek istiyorum. Her zaman olduğun gibi kal!

Kaynak: Sputnik