Kategori: Rusça Kelimeler, Fiiller – Örnek Cümleler

Evlenmek – Выходить замуж, жениться

Bugünkü dersimizde, Türkçe’deki ‘evlenmek’ fiilinin iki Rusça karşılığı olan ‘выходи́ть за́муж’ ve ‘жени́ться’ fiilleri üzerinde duracağız. Bu iki fiilin arasındaki farkı öğrenmek istiyorsanız dersimize bakın.

Türkçe’de ‘evlenmek’ fiili, ‘aile kurmak, eşe kavuşmak ve kendi evine sahip olmak’ anlamına gelirken Rusça’da iki farklı fiili ile çevrilmektedir. Bu, tamamen kişinin cinsiyetine bağlı olan bir şey. Kadınlar için ‘выходи́ть за́муж’ [vıhadít’ zámuş], erkekler için ise ‘жени́ться’ [jınítsa] fiili kullanılır. Her iki fiilin isimlerle kullanışları da farklı.

Okumaya devam et

Duymak ve dinlemek – Слышать и слушать

Bugünkü dersimizde, ‘слы́шать’ [slı́şat’] ve ‘слу́шать’ [slúşat’] fiilleri üzerinde duracağız. Bu, bir harften dolayı fark eden fiillerin Türkçe’de iki karşılığı bulunuyor: ‘duymak’ ve ‘dinlemek’. Her iki fiil farklı kelimelerle kullanılır.

1) ‘Слы́шать’ [slı́şat’] fiili ‘duymak’ anlamına gelir. Bu hem Rusça’da hem de Türkçe’de pasif bir eylem belirtir (bir kişi istemeden bir şey duyuyor). ‘Слы́шать’ [slı́şat’] fiili, İsmin –I Halinin kullanılmasını gerektirir:

Okumaya devam et

Bilmek – Знать и уметь

Bugünkü dersimizde Türkçe’deki ‘bilmek’ fiilini iki Rusça karşılığı olan ‘знать’ [znat’] (bilmek) ve ‘уметь’ [umet’] (bir şey yapmayı bilmek) fiillerini inceleyeceğiz. İlk olarak fiillerin anlamlarına bakalım.

Eğer Rusça’da teoretik olarak bir şey bildiğinizi söylemek istiyorsanız ‘знать’ fiili kullanacaksınız. Eğer bildiğiniz şeyleri pratikte uyguladığınızı belirtmeniz gerekirse‘уметь’ fiili kullanacaksınız. 

Okumaya devam et

Sonuna kadar yapmak, bitirmek – Доделать

Bugünkü dersimizde Rusça’daki ‘bir şeyi bitirmek’, ‘tamamlamak’ anlamına gelen fiillerde kullanılan до- ön eki üzerinde çalışacağız. Bu ön ekle kullanılan fiiller, birşeyi sonuna yapma anlamını belirtir.

İlk olarak до– ön ekli fiillere bakın. Bütün bu fiiller, birşeyi sonuna kadar yapmayı belirtir. Bu fiillerin hem Tamamlanmamış Biçimi (несовершенный вид, НСВ) hem de Tamamlanmış Biçimi (СВ) bulunur. Hatırlarsanız Tamamlanmamış Biçimi (НСВ) daha çok süreci gösterirken Tamamlanmış Biçimi (СВ) elde edilen veya edilecek olan sonucu belirtir:

Okumaya devam et