Evlenmek – Выходить замуж, жениться

Bugünkü dersimizde, Türkçe’deki ‘evlenmek’ fiilinin iki Rusça karşılığı olan ‘выходи́ть за́муж’ ve ‘жени́ться’ fiilleri üzerinde duracağız. Bu iki fiilin arasındaki farkı öğrenmek istiyorsanız dersimize bakın.

Türkçe’de ‘evlenmek’ fiili, ‘aile kurmak, eşe kavuşmak ve kendi evine sahip olmak’ anlamına gelirken Rusça’da iki farklı fiili ile çevrilmektedir. Bu, tamamen kişinin cinsiyetine bağlı olan bir şey. Kadınlar için ‘выходи́ть за́муж’ [vıhadít’ zámuş], erkekler için ise ‘жени́ться’ [jınítsa] fiili kullanılır. Her iki fiilin isimlerle kullanışları da farklı.

 

  1. Выходи́ть за́муж за… + —In Hali(kadınlar için)

‘Выходи́ть за́муж’ fiilinden sonra ‘за’ edatı ve ismin —In Hali kullanılır:

Выходи́ть/вы́йти за́муж за кого́? – Kiminle evlenmek?

дире́ктор – за дире́ктора

арти́ст – за арти́ста

Серге́й – за Серге́я

он – за него́

Fiilin Zaman Şekillerine bakın

Şimdiki Zaman:

я выхожу́ за́муж – ben evleniyorum

ты выхо́дишь за́муж – sen evleniyorsun

она́/Светла́на выхо́дит за́муж – O/Svetlana evleniyor

Gelecek Zaman:

я вы́йду за́муж – ben evleneceğim

ты вы́йдешь за́муж – sen evleneceksin

она́/Светла́на вы́йдет за́муж – o/Svetlana evlenecek

Geçmiş Zaman:

я/ты/она́/Светла́на вы́шла за́муж – ben evlendim/sen evlendin/o,Svetlana evlendi

 

  1. Жени́ться на + —DE Hali(erkekler için)

‘Жени́ться’ fiilinden sonra ‘на’ edatı ve ismin —DE Hali kullanılır:

Жени́ться на ком? – Kiminle evlenmek?

де́вушка – на де́вушке

подру́га – на подру́ге

Светла́на – на Светла́не

она́ – на ней

Fiilin Zaman Şekillerine bakın.

Şimdiki ve Gelecek Zaman:

я женю́сь – ben evleniyorum, evleneceğim

ты же́нишься – sen evleniyorsun, evleneceksin

он/Серге́й же́нится – o/Sergey evleniyor, evlenecek

Geçmiş Zaman:

я/ты/он/Сергей жени́лся – ben evlendim/sen evlendin/o evlendi/Sergey evlendi

 

  1.  Жени́ться/пожени́ться(bir çift için)

! Dikkat edin!

Çoğulda (мы, вы, они – biz, siz, onlar) her zaman ‘жени́ться/пожени́ться’[jınítsa/pajınítsa] fiili kullanılır. Genellikle ‘жени́ться’ fiili Şimdiki Zaman‘пожени́ться’fiili ise Geçmiş ve Gelecek Zaman şekli için uygun görülür:

Şimdiki Zaman:

мы же́нимся – biz evleniyoruz

вы же́нитесь – siz evleniyorsunuz

они же́нятся – onlar evleniyorlar

Gelecek Zaman:

мы поже́нимся – biz evleneceğiz

вы поже́нитесь – siz evleneceksiniz

они поже́нятся – onlar evlenecekler

Geçmiş Zaman:

мы/вы/они пожени́лись – evlendik/evlendiniz/evlendiler

Lütfen, örneklere bakın:

1.

— Светла́на вы́шла за́муж за Серге́я. – Svetlana, Sergey ile evlendi.

2.

— Серге́й жени́лся на Светла́не. – Sergey, Svetlana ile evlendi.

3.

— Когда́ они́ пожени́лись? – Ne zaman evlendiler?

— Они́ пожени́лись пять лет наза́д. – Onlar beş sene önce evlendiler.

Kaynak: Sputnik