Hiç bir kimse hiç bir yerde ve hiç bir zaman – Никто, нигде и никогда

Bugünkü dersimizde Rusça’da olumsuz Zamir ve Zarfları inceleyeyip konuşma dilinde kullanışları üzerinde duracağız.

İlk olarak Rusça’da en çok kullanılan olumsuz Zamir ve Zarflara bakın:

никто́ [niktó] – hiç (bir) kimse

ничто́ [niştó] – hiç (bir) şey

нигде́ [nigdé] – hiç (bir) yerde

никогда́ [nikagdá] – hiç (bir) zaman

Dikkat edin! Yukarıdakilerin kullanıldığı cümlelerdeki fiil, Türkçe’de olduğu gibi Olumsuz Şeklini alır:

Никто́ не зна́ет – Hiç bir kimse bilmiyor.

Он никогда́ нам не помога́ет – O hiç bir zaman bize yardım etmiyor.

1. Никто́ и ничто́ – Hiç bir kimse, hiç bir şey

Bu iki olumsuz Zamir, farklı hallerde kullanılır:

 

Yalın Hal     никто́ [niktó]    ничто́ [niştó
                hiç bir kimse      hiç bir şey

 

— IN Hali      никого́ [nikavó]  ни у кого́ [ni ukavó]    ничего́ [niçivó]
               hiç bir kimsenin    hiç bir kimsenin            hiç bir şeyin

— E Hali       никому́ [nikamúничему́ [niçimú]
                hiç bir kimseye     hiç bir şeye

— İ Hali       никого́ [nikavó]   ничего́ [niçivó]
               hiç bir kimseyi       hiç bir şeyi
    
— İle Hali     ни с кем [ni ském]  ни с чем [ni şçém]
              hiç bir kimse ile       hiç bir şey ile
 
— DE Hali     ни о ком [ni akóm]   ни о чём [ni açóm]
             hiç bir kimse hakkında   hiç bir şey hakkında
    

2. Нигде́ – Hiç bir yerde

Yer belirten Olumsuz Zarfların şu şekilleri kullanılır:

Где?                   Отку́да?                        Куда́?

нигде́ [nigdé]      ниотку́да [niatkúda]        никуда́ [nikudá]
hiç bir yerde        hiç bir yerden                   hiç bir yere
    

3. Никогда́ – Hiç bir zaman

‘Когда́?’ (ne zaman?) sorusuna cevap veren ‘никогда́’ (hiç bir zaman, asla) Zarfının tek şekli mevcuttur.

Lütfen, aşağıdaki örneklere bakın:

1.

— Что ты говори́шь? – Ne diyorsun?

— Я ничего́ не говорю́. – Hiç bir şey demiyorum.

2.

— Они́ уже́ ничему́ не удивля́ются. – Artık hiç bir şeye şaşırmıyorlar.

3.

— Кто взял мою́ ру́чку? – Kalemimi kim aldı?

— Никто́ не брал твою́ ру́чку. – Kalemeni (hiç bir) kimse almadı.

4.

— Кого́ вы ви́дели? – Kimi gördünüz?

— Мы никого́ не ви́дели. – Kimseyi görmedik.

5.

— Куда́ вы ходи́ли вчера́? – Dün nereye gittiniz?

— Вчера́ мы никуда́ не ходи́ли, мы бы́ли до́ма. – Dün hiç bir yere gitmedik, evdeydik.

6.

— Когда́ вы смо́жете переда́ть нам э́ту кни́гу? – Bu kitabı bize ne zaman verebilirsiniz?

— Ду́маю, уже́ никогда́. – Sanırım, artık hiç bir zaman/asla veremeyiz.

7.

— Я ни с ке́м ни о чём не хочу́ говори́ть. – Hiç bir kimse ile hiç bir şeyi konuşmak istemiyorum.

 
Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

Kaynak: Sputnik