‘Nereye’ ve ‘Kime’? – ‘Куда?’ и ‘К кому?’

Bugünkü dersimizde Hareket Fiilleri ile kullanılan Edatlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz, ‘в’ ve ‘к’ Edatlarını inceleyeceğiz. Hatırlarsanız, Rusça’da edatlar, cümlenin içindeki sözcükleri birbirine bağlar.

Bugün üzerinde çalışacağımız edatlar, ‘куда?’ [kudá] (‘nereye’) ve ‘к кому?’ [kkamú] (‘kime?’) sorularına cevap veren isimlerle kullanılır. En tuhaf noktası ise, bu edatlar isimlerin farklı Hallerde kullanılmasını gerektirir.

I. Rusya’ya gidiyoruz. – Мы е́дем в Росси́ю.

Eğer cümlede ‘bir yere’ anlamını sağlamak istiyorsanız ‘в’ edatı ve ondan sonra gelen ismin —I Halini kullanmanız gerekir. İlk olarak isimlerin —İ Halindeki kulanışlarına bakın:

Eril cins 

-0 (takı almaz)

Nötr cins Dişil cins

 —0 (takı almaz)

Dişil cins

-у/-ю

в музе́й – müzeye

 

в кино́ – sinemaya в Москву́ – Moskova’ya

в университе́т – üniversiteye

 

в кафе́ – kafeye в Евро́пу – Avrupa’ya

в теа́тр – tiyatroya

 

  в Росси́ю – Rusya’ya

в центр – merkeze

 

  в Ту́рцию – Türkiye’ye

Tabii, bu kural için istisnalar da bulunur. Rusça’da tarihi değişimlerden dolayı bazı kalıplaşmış anlamlarla karşılaşabilirsiniz (burada bir yer kastedildiği halde ‘в’ edatı değil ‘на’ edatı kullanılır). Lütfen, şunları ezberleyin:

идти́/е́хать домо́й – eve gitmek

идти́/е́хать на ро́дину – memleketime gitmek

идти́/е́хать на по́чту – postaneye gitmek

идти́/е́хать на ста́нцию – istasyona gitmek

идти́/е́хать на вокза́л – gara gitmek

 II. Arkadaşımıza gidiyoruz. – Мы е́дем к на́шему дру́гу.

Eğer Rusça cümlede ‘bir kimseye’ (canlı varlık kastedildiğinde) söylemek gerekirse o zaman ‘к’ edatı ve ondan sonra ismin —E Hali kullanılır.

Eril cins

— у/-ю

Dişil cins

— e

Çoğul

— ам/-ям

к дру́гу – dostuma

 

к сестре́ – kız kardeşime к друзья́м – arkadaşlarımıza

к врачу́ – doktora

 

к А́нне – Anna’ya к роди́телям – annebabama

к прия́телю – arkadaşıma

 

к подру́ге – arkadaşıma к студе́нтам – öğrencilere

к Серге́ю – Sergey’e

 

   

Ayrıca, Şahıs Zamirlerinin –E Halindeki kullanışlarına bakın:

ко мне [kamn’é] — bana

к тебе́ [ktib’é] — sana

к нему́ [knimú] — ona (Eril)

к ней [kney] — ona (Dişil)

к нам [knam] — bize

к вам [kvam] — size

к ним [knim] — onlara

Sonuç olarak genel kurala bakın:

Eğer cümlede ‘bir yere’ anlamını sağlamak istiyorsanız ‘в’ edatı ve ondan sonra gelen ismin —I Halini kullanmanız gerekir.

Eğer ‘bir kimseye’ (canlı varlık) söylemek gerekirse o zaman ‘к’ edatı ve ondan sonra ismin —E Hali kullanılır.

bir yere – в:

в о́фис – ofise

в поликли́нику – polikliniğe

в кафе́ – kafeye

 

bir kimseye – к: 

к врачу́ – doktora

к сестре́ – kız kardeşime

к друзья́м – arkadaşlarıma

Lütfen, örneklere bakın:

1.

— Вы пое́дете ле́том к роди́телям? – Yazın annebabanıza gidecek misiniz?

— Да, ле́том я пое́ду домо́й к роди́телям. – Evet, yazın eve (=memleketime) annebabama gideceğim.

2.

— Нам на́до пойти́ в больни́цу к на́шему прия́телю. – Hastaneye bir arkadaşımıza gitmemiz lazım.

3.

— Когда́ вы прие́дете к нам? – Bize ne zaman geleceksiniz?

4.

— Че́рез неде́лю я уезжа́ю в Москву́ к свое́й подру́ге. – Bir hafta sonra Moskova’ya bir arkadaşıma gidiyorum.

5.

— Я иду́ в университе́т к своему́ профессору. – Üniversiteye profesörüme gidiyorum.

6.

— Приходи́те сего́дня ко мне. – Bugün bana gelin.

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

Kaynak: Sputnik