Renk isimlerini içeren bazı Rusça deyimler – Некоторые русские идиомы, содержащие цвета

Gündelik konuşmalarda kullanılan renk isimlerini içeren bazı Rusça deyimler. Rusça’daki bazı renklerin anlamları Türkçedekilerine çok benzer:

чёрная за́висть – kara kıskançlık

чёрное зо́лото – kara altın (petrol hakkında söylenir)

чёрный ры́нок – kara borsa (kayıtdışı ekonomi)

чёрный день – kara gün (kötü zamanlar)

Bazı deyimlerin ise Türkçe karşılıkları bulunmamaktadır:

бе́лая за́висть – beyaz/ak kıskançlık (şaka olarak söylenir; başkasının şartlarına, eşyalarına kin ve nefret hissetmeden sahip olmak isteğini belirtir)

бе́лая воро́на – beyaz karga (çevresinde garip görünen biri, çevresine hiç benzemeyen biri)

золоты́е ру́ки – altın eller, kollar (becerekli bir insan)

Кра́сная пло́щадь – Kızıl Meydan (‘güzel meydan’ anlamında)

све́тлая голова́ – açık kafa (akıllı biri)

Lütfen, aşağıdaki örneklere bakın:

— Сергей – умница, светлая голова! – Afferin Sergey’e, kafası çalışıyor!

— Большое спасибо за помощь! У вас золотые руки. – Yardımınız için teşekkürler. Altın eliniz var! (=Elinize sağlık).

— Я чувствую себя белой вороной. – Kendimi beyaz karga gibi hissediyorum (=Kendimi yabancı hissediyorum).

— Привет! Мы сейчас на море. – Selam. Şimdi deniz kenarındayız.

— Завидую вам белой завистью! – Sizleri beyaz kıskançlıkla kıskanıyorum.

Kaynak: Sputnik