RYSÇA SINAVI TORFL (ТРКИ) Nedir?

İngilizcesi TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) Rusçası ТРКИ (Тест по Русскому языку Как Иностранному), Türkçesi “Yabancı Dil Olarak Rusça Sınavı”dır. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın denetiminde gerçekleştirilen sınav Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi kriterleri doğrultusunda (Common European Framework of Reference for Languages) hazırlanmıştır.

TORFL- Yabancı Dil Olarak Rusça Sınavı 6 seviyeden oluşmaktadır.

1. Seviye, Temel (TЭУ, Elementary Level): Bu seviyede, kişinin Rusça basit kelimelerle kendini günlük hayatta ifade edebilmesi beklenmektedir.

2. Seviye, Orta (TБУ, Basic Level): Bu seviyede kişinin günlük hayatını devam ettirecek düzeyde Rusça konuşma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu seviyedeki sertifika, Rus vatandaşlığına kabulde kullanılabilmektedir.

3. Seviye, İleri (TPКИ – 1, Level – 1): Bu seviyede kişinin ana dili Rusça olan kişilerle temel düzeyde konuşabilmesi beklenmektedir. Rusya’daki üniversitelere girişlerde bu belgenin ibrazı gereklidir.

4. Seviye, İleri (TPКИ – 2, Level – 2): Bu seviyede kişinin geniş kitleler karşısında kültürel, eğitimle ilgili ve profesyonel alanlarda Rusça konuşabilme yeteneğine sahip olması beklenmektedir. Bu seviyeye ait sertifika, beşeri bilimlerde (filoloji hariç), mühendislikler ve doğa bilimi alanlarında profesyonel olarak çalışmayı sağlar. Ayrıca, lisans derecesini almak için gereklidir ve Rusya’daki üniversitelerde akademisyen olma yeterliğine sahip olduğunu gösterir.

5. Seviye, Yetkin (TPКИ – 3, Level – 3): Bu seviyede kişinin her alanda iyi bir şekilde Rusça konuşabilme yetisine sahip olması beklenmektedir. Bu seviyeye ait sertifika, Rusça konuşulan alanlarda, filoloji uzmanı, çevirmen, editör, gazeteci, diplomat ve yönetici pozisyonlarında çalışabilme yeterliliğine sahip olunduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu sertifika, bu uzmanlık alanlarında (Rus filolojisi için, filolog ve uzmanlık eksperi ve mastırı dışında) lisans, uzmanlık ve mastır derecesi için gereklidir.

6. Seviye Yetkin (TPКИ – 4, Level – 4): Bu seviyede kişinin, Rusçaya hakim olması beklenmektedir. Bu seviyeye ait sertifika, Rus filolojisi alanında uzmanlık diploması, mastır derecesi ve doktora için gereklidir ve Rusça öğretimi ve araştırma hakkını verir.

Sınav; kelime ve dil bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Her bölümün eşit olarak %20 ağırlığı bulunmaktadır. Sınavda başarılı olmak için her bölümde en az %66 başarılı olmak gerekmektedir.

Rusça Sınavı TORFL ve KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği için tıklayınız…

 

SINAV İÇERİĞİ HAKKINDA RUSÇA BİLGİLER

Порядок проведения тестирования

ТРКИ — международный экзамен по определению уровня владения русским языком. Общее владение русским языком как иностранным включает шесть уровней:

 • Элементарный,
 • Базовый,
 • I сертификационный,
 • II сертификационный,
 • III сертификационный,
 • IV сертификационный.

 

Тест по каждому уровню состоит из пяти компонентов (субтестов):

 • Лексика. Грамматика,
 • Чтение,
 • Аудирование,
 • Письмо,
 • Говорение.

Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 66% по каждому субтесту. Если по одному из них тестируемый получил менее 66%, он имеет право еще раз за дополнительную плату (50% стоимости экзамена) пройти повторное тестирование по несданному субтесту. В этом случае выдается Справка о прохождении тестирования, в которой указываются все полученные результаты. Справка действительна 2 года, она может быть предъявлена для пересдачи в любое учебное заведение, входящее в Российскую государственную систему тестирования.

Результаты успешно сданных субтестов учитываются при повторной сдаче экзамена.