Sebze ve meyve isimlerini içeren Rusça deyimler – Русские фразы, содержащие названия овощей и фруктов

Son olarak sebze ve meyve isimlerini içeren Rusça deyimlere bakalım:

свеж/бодр как огу́рчик [sveş/bodır kak agúrçik] – salatalık gibi dinç; turp gibi (dinç, sağlıklı bir görünüşü olan kişi hakkında)

он/она́ не твоего́/моего́ по́ля я́года [ni tvayivó pólya yágada] – senin tarlanın meyvesi değil (sana/bana göre olmayan bir insan hakkında)

вы́жатый как лимо́н [vı́jatıy kak limón] sıkılmış limon gibi (çok yorgun bir insan hakkında)

про́ще па́реной ре́пы [próşşi párinay répı] – pişmiş turptan da basit (çok kolay, çok basit)

не жизнь, а мали́на [ni jızn’ a malína] – hayat değil, ahududu (bir kişinin çok iyi bir hayatı hakkında)

Lütfen, örneklere bakın:

1.

— Как вы себя́ чу́вствуете? – Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

— Сего́дня я (бодр) как огу́рчик. – Bugün salatalık gibiyim (turp gibiyim).

2.

— Серге́й хо́чет жени́ться на э́той де́вушке. – Sergey, bu kızla evlenmek istiyor.

— Но ведь она́ не на́шего по́ля я́года! – Bu kız, bizim tarlamızın meyvesi değil (bize göre değil).

3.

— Что тут непоня́тного? Э́то про́ще па́реной ре́пы! – Burada anlamayacak ne var? Bu, pişmiş turptan da basit (çok basit).

4.

— Он не учи́тся и не рабо́тает, а живёт в доста́тке. – Ne okuyor ne de çalışıyor, ama bolluk içinde yaşıyor.

— Не жизнь, а мали́на! – Hayat değil, ahududu! (Hayatı masal gibi).

5.

— Я не то что́бы уста́л, я вы́жат как лимо́н! – Ben yoruldum, sıkılmış limon gibiyim (bitkinim, çok yorgunum).

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

Kaynak: Sputnik