Yer Belirten Edatlar 1 – Предлоги места 1

Bugünkü dersimizde Yer Belirten Edatlar üzerinde çalışacağız. Edatlar, Rusça’da cümlenin içindeki sözcükleri birbirine bağlar. Bugün inceleyeceğimiz edatlar, Rusça’da ‘nerede’ sorusuna cevap veren isimlerle kullanılır, -In Halinin kullanılmasını gerektirir.

İlk olarak aşağıdaki Yer Belirten Edatlara ve Türkçe anlamlarına bakalım. Bu listede yalnız, sık sık kullanılan Edatlar bulunur:

вдоль [vdol’] – her iki tarafında, boyunca
внутри́ [vnutrí] – içinde
во́зле [vózli] – yakınında
вокру́г [vakrúk] – etrafında
далеко́ от [dalikó ot] – uzak
напро́тив [naprótif] – karşısında
недалеко́ от [nidalikó ot] – uzak değil
о́коло [ókala] – yanında
позади́ [pazádi] – arkasında
посереди́не [pasiridíni] – ortasında
посреди́ [pasridí] – ortasında
сза́ди [zzádi] – arkasında
сле́ва от [sléva ot] – solunda
спра́ва от [správa ot] – sağında
у [u] – yanında, yakınlarında

Yukarıdaki tüm Edatlar, ‘nerede’ sorusuna cevap veren İsimlerle kullanılır. Rusça’da Edatlar, İsimden önce gelir, İsimlerin farklı hallerinde kullanılmasını gerektirir. Bugünkü dersimizde üzerinde çalıştığımız Edatlar, —In Halindeki İsimlerle kullanılır. Aşağıdaki tabloda, İsimlerin –In Halindeki takıları belirtilir:

Eril Nötr     Dişil
-а, —я -0, —я -ы,-и
друг – дру́га кафе́ – кафе́ ла́мпа – ла́мпы
музе́й – музе́я метро́ – метро́ доро́га – доро́ги
оте́ль – оте́ля мо́ре – мо́ря семья́ – семьи́

Model: Yer belirten Edat (около) + İsmin –In Hali
дом – о́коло до́ма (evin yanında)
метро́ – о́коло метро́ (metronun yanında)
гости́ница – о́коло гости́ницы (otelin yanında) 
 
Ayrıca Şahıs Zamirlerinin —In Hali şekillerine bakın:
я – меня́ [minyá]
ты – тебя́ [tibyá]
он – его́ [ivó]
она́ – её [iyó]
оно́ – его́ [ivó]
мы – нас [nas]
вы – вас [vas]
они́ – их [ih]
Konuyla ilgili şarkı dinlemek için tıklayın
 
Şimdi örneklere bakın:
1.
— Дава́йте встре́тимся во́зле па́рка. – Parkın yanında buluşalım.
2.
— Банк далеко́ от оте́ля? – Banka, otelden uzak mı?
— Нет, банк недалеко́ от оте́ля. – Hayır, banka otelden uzak değil.
3.
— Где апте́ка? – Eczane nerede?
— Напро́тив остано́вки. – Durağın karşısında.
4.
— Мы стои́м посреди́ у́лицы. Ты ви́дишь нас? – Sokağın ortasında duruyoruz. Bizi görüyor musun?
5.
— Спра́ва от вас Кра́сная пло́щадь. – Sağınızda Kızıl Meydan var.
6.
— Где телефо́н? – Telefon nerede?
– Сле́ва от компью́тера. – Bilgisayarın solunda.
7.
— Жди меня́ у/о́коло метро́, я ско́ро подъе́ду. – Beni metronun yakınında (yanında) bekle, birazdan gelirim.
8.
— Вдоль доро́ги мно́го кафе́. – Yolun her iki tarafında (yol boyunca) birçok kafe var.
9.
— Вокру́г зда́ния мно́го людей. Что происхо́дит? – Binanın etrafında kalabalık var. Ne oluyor?
10.
— Где все? – Herkes nerede?
— В саду́ позади́ до́ма. – Evin arkasındaki bahçede.
 
Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

Kaynak: Sputnik