En Çok Kullanılan 2000 Kelime – İngilizce, Türkçe, Rusça 2001-2019

  İngilizce Türkçe Rusça
2001 writer yazar писатель
2002 writing yazı письмо
2003 written yazılı письменный
2004 wrong yanlış неправильный
2005 wrote yazdı пишет
2006 yard yarda двор
2007 year yıl год
2008 yellow sarı желтый
2009 yes evet да
2010 yesterday dün вчера
2011 yet henüz еще
2012 you sen Вы
2013 young genç молодой
2014 younger küçük младший
2015 your senin ваш
2016 yourself kendin себя
2017 youth gençlik молодежь
2018 zero sıfır нулевой
2019 zoo hayvanat bahçesi зоопарк