Ev Tekstili – Домашний текстиль

Bugünkü dersimizde Rusça’da gündelik konuşmalarında en çok rastlanan ev tekstili terimleri üzerinde duracağız, konuyla ilgili bazı fiillerí inceleyeceğiz.

İlk olarak Rusça’da ev tekstil terimlerine bakın:

дома́шний тексти́ль [damáşniy tikstíl’] – ev tekstili

посте́льное бельё [pastél’nayi bilyó] – nevresim

простыня́ [prastın’yá] – çarşaf

ни́жняя простыня́ [níjnyaya prastın’yá] – baza

матра́с (матра́ц) [matrás] – mender

наматра́сник [namatrásnik] – yatak koruyucu

одея́ло [adiyála] – yorgan

пододея́льник [padadiyál’nik] – nevresim

покрыва́ло [pakrıvála] – yatak örtüsü

поду́шка [padúşka] – yastık

на́волочка [návalaçka] – yastık kılıfı

плед [plet] – battaniye

што́ра [ştóra] – perde

полоте́нце [palaténtsı] – havlu

посте́льный компле́кт [pastél’nıy kamplékt] – nevresim takımı

— односпа́льный [adnaspál’nıy] – tek kişilik

— двуспа́льный [dvuspál’nıy] – iki kişilik

— с вы́шивкой [s vı́şıfkay] – gergefli

— с апплика́цией [s aplıkátsıyiy] – aplikeli

— с кру́жевом [s krújıvam] – dentelli

— в поло́ску [f palósku] – çizgili

— в кле́тку [f klétku] – kareli

— с принто́м [s printóm] – printli

одея́ло с перьевы́м наполни́телем [adiyála s piryevı́m napalnítilem] – tüylü yorgan

одея́ло с синтети́ческим наполни́телем [adiyála s sintetíçiskim napalnítilem] – sentetik yorgan

покрыва́ло декорати́вное [pakrıvála dikaratívnayi] – dekoratif yatak örtüsü

поду́шка декорати́вная [padúşka dikaratívnaya] – dekoratif yastık

чехо́л для поду́шки [çihól dlya padúşki] – dekoratif yastık kılıfı

подхва́т для штор [pathvát dlya ştor] – perde bağı

Şimdi de konuyla ilgili fiiller listesine bakın:

надева́ть/наде́ть [nadivát’/nadét’]:

— на́волочку на поду́шку – yastığa yastık kılıfı takmak

— пододея́льник на одея́ло – yorgana nevresim takmak

расстила́ть/расстели́ть [rasstilát’/rasstilít’]:

— простыню́ – çarşaf sermek

— посте́ль – yatak sermek

— крова́ть – yatak sermek

— покрыва́ло – yatak örtüsü sermek

застила́ть/застели́ть [zastilát’/zastilít’]:

— посте́ль – yatak toplamak

— крова́ть – yatak toplamak

взбива́ть/взбить [fsbivát’/fsbit’поду́шку – yastığı puflamak, şekillendirmek

распа́хивать/распахну́ть [raspáhivat’/raspahnút’што́ры – perde açmak

задёргивать/задёрнуть [zadyorgivat’/zadyornut’што́ры – perde kapamak

Kaynak: Sputnik