grey and red flag

Türk-Rus Dış İlişkileri

Türk-Rus İlişkilerinin Son 15 Yılı: Karşılıklı Etkileşim ve Dönüşüm

Türk-Rus ilişkileri, tarih boyunca farklı dönemlerde yakınlaşma ve gerilimlerle dolu bir süreç yaşamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu’nun bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri değişmiştir. Son 15 yılda, Türk-Rus ilişkileri, ekonomi, politika, enerji ve savunma gibi çeşitli alanlarda karşılıklı etkileşim ve dönüşüm süreci yaşamıştır.

1. Ekonomik İşbirliği ve Ticaret:

Son yıllarda Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği önemli bir ivme kazanmıştır. İki ülke, ticaret hacmini artırmak amacıyla bir dizi anlaşma imzalamıştır. 2006 yılında “Stratejik İşbirliği Anlaşması” ile iki ülke arasındaki işbirliği daha da güçlenmiştir. 2010 yılında imzalanan “Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması” ile turizm sektöründeki işbirliği arttırılmış, her iki ülkenin turistlerinin artan oranda karşılıklı olarak seyahat etmeleri teşvik edilmiştir. Ticaret hacmi, özellikle enerji ürünleri, tarım ve sanayi ürünleri alanında artarak her iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkılar sağlamıştır.

2. Enerji İşbirliği:

Enerji, Türk-Rus ilişkilerinin temel alanlarından biridir. Rusya, Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. 2016 yılında Türk Akımı projesi ile birlikte doğal gazın Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taşınması planlanmış ve bu proje Türkiye ile Rusya arasındaki enerji ilişkilerini daha da güçlendirmiştir. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi de iki ülke arasındaki enerji işbirliğini önemli bir adım olarak öne çıkmıştır.

3. Siyasi ve Diplomatik İlişkiler:

Türk-Rus ilişkilerinde siyasi ve diplomatik zorluklar da yaşanmıştır. Özellikle Suriye ve Kırım sorunları gibi bölgesel ve uluslararası meseleler, zaman zaman gerilime neden olmuştur. Ancak, iki ülke liderlerinin karşılıklı diyaloğu ve işbirliği iradesi, ilişkilerin krizlerin üstesinden gelmesini sağlamıştır. Suriye’deki çatışmalarda Rusya ve Türkiye’nin Astana ve Soçi süreçleri aracılığıyla işbirliği yapması, bölgedeki durumun çözümüne katkı sağlamıştır.

4. Savunma ve Güvenlik İşbirliği:

Türkiye ve Rusya, savunma ve güvenlik alanında da işbirliğini artırmıştır. İki ülke, askeri teknoloji ve ekipman alışverişinde bulunarak savunma sanayiinde birlikte çalışmıştır. 2019 yılında Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı, Türk-Rus savunma işbirliğinin önemli bir adımı olarak öne çıkmıştır.

5. Kültürel ve Turizm İlişkileri:

Türk ve Rus kültürleri arasındaki benzerlikler, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmıştır. Rus turistlerin Türkiye’yi tercih etmeleri ve Türk turistlerin Rusya’yı ziyaret etmeleri, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmiştir. Rusça dilinin Türkiye’de ve Türkçe’nin Rusya’da yaygın olarak öğrenilmesi, kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

6. Karşılıklı Yatırımlar:

Son yıllarda iki ülke arasındaki yatırımlar artmıştır. Rusya, Türkiye’ye yatırım yaparken, Türk ş

irketleri de Rusya’da faaliyet göstermektedir. Bu durum, ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Sonuç:

Son 15 yılda Türk-Rus ilişkileri, karşılıklı etkileşim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. İki ülke arasında ekonomik işbirliği, enerji, turizm, savunma ve kültürel alanlarda gelişmeler kaydedilmiştir. Siyasi ve bölgesel krizler zaman zaman gerilim yaratmış olsa da, liderler arasındaki diyaloğun ve işbirliği iradesinin ilişkileri güçlendirdiği görülmektedir. Gelecekte, Türk-Rus ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve güçlenmesi için yapıcı bir yaklaşımın sürdürülmesi önem taşımaktadır.