Uçakta – В самолёте

Bugünkü dersimizde Rusça’da uçaktaki diyalogları inceleyeceğiz, uçak seyahatleri ile ilgili sıkça kullanılan ifadeler üzerinde çalışacağız.

Стюарде́сса: Здра́вствуйте! Могу́ я взгляну́ть на ваш поса́дочный тало́н? – Merhaba, biniş kartınıza bakabilir miyim?
Мурат: До́брый день! Вот, пожа́луйста. – İyi günler, buyurun.
Стюардесса: Но́мер ва́шего ме́ста 18С [tse]. Э́то в тре́тьем ряду́ спра́ва. – Koltuk numaranız 18C. Üçüncü sıranın sağında.
Мурат: Спаси́бо. Скажи́те, я могу́ пересе́сть на друго́е ме́сто? Мы с мои́м прия́телем хоте́ли бы сиде́ть ря́дом. – Teşekkürler. Pardon, başka bir koltuğa geçebilir miyim? Arkadaşımla beraber oturmak istiyoruz.
Стюардесса: Я смогу́ вам помо́чь то́лько когда́ мы взлети́м. А пока́ займи́те своё ме́сто, пожа́луйста. – Size yalnız uçak kalktıktan sonra yardımcı olabilirim. Şimdi yerinize oturun, lütfen.
Мурат: Хорошо́. – Peki.

стюардесса [st’uardéssa] – hostes
поса́дочный тало́н [pasádoçnıy talón] – biniş kartı
ме́сто [mésta] – koltuk
ряд [r’at] – sıra
пересе́сть на друго́е ме́сто [perisést’ na drugóyi mésta] – başka bir koltuğa geçmek
займи́те своё ме́сто [zaymíti svayó mésta] – yerinize oturun

* * *
Мурат: Извини́те, мне ка́жется, э́то моё ме́сто. – Pardon, bence, bu benim koltuğum.
Пассажир: Дава́йте я посмотрю́ свой поса́дочный тало́н… Како́е у вас ме́сто? – Biniş kartıma bir bakayım… Koltuk numaranız kaç?
Мурат: 18С. – 18C.
Пассажир: А у меня́ 17С. Извини́те, я оши́бся. – Benim numaram ise 17C. Kusura bakmayın, hata benim.
Мурат: Ничего́ стра́шного. Я всё равно́ собира́лся пересе́сть. Мы с прия́телем хоте́ли бы сиде́ть ря́дом. – Önemli değil. Ben zaten yer değiştirmeyi düşünüyordum. Arkadaşımla beraber oturmak istiyoruz.
Пассажир: На како́м ме́сте он сиди́т? – Arkadaşınız hangi koltukta oturuyor?
Мурат: 17В. – 17B.Пассажир: Е́сли хоти́те, я могу́ с ва́ми поменя́ться. И тогда́ вы бу́дете сиде́ть вме́сте. – İsterseniz sizinle değişebiliriz. O zaman (arkadaşınızla) beraber oturabilirsiniz.
Мурат: Пра́вда? Это было бы здо́рово! Большо́е спаси́бо. – Öyle mi? Çok iyi olur! Çok teşekkür ederiz.

я оши́бся [ya aşı́psya] – hata benim
ничего́ стра́шного [niçivó stráşnava] – önemli değil
всё равно́ [fsyo ravnó] – zaten
поменя́ться [paminyátsa] – (yer) değişmek
пра́вда? [právda] – öyle mi?
это было бы здо́рово! [éta bı́labı zdórava] – çok iyi olur!

* * *
Стюардесса: Уважа́емые да́мы и господа́, мы гото́вы взлете́ть. Пожа́луйста, приведи́те спи́нки кре́сел в вертика́льное положе́ние и пристегни́те ремни́ безопа́сности. Инстру́кцию по безопа́сности полёта вы мо́жете найти́ в карма́не впереди́ стоя́щего кре́сла. Напомина́ем, что все ре́йсы на́шей авиакомпа́нии явля́ются некуря́щими. – Sayın bay ve bayanlar, kalkış yapmaya hazırız. Lütfen, koltuklarınızı dik duruma getirin ve kemerlerinizi bağlayın. Uçuş talimatını öndeki koltuğun cebinde bulabilirsiniz. Havayollarımızın tüm seferlerinde sigara içmenin yasak olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Мурат: Извини́те. Не могли́ бы вы мне помо́чь? Я не могу́ пристегну́ть свой реме́нь. – Affedersiniz. Bana yardımcı olabilir misiniz? Kemerimi bağlayamıyorum.
Стюардесса: Коне́чно. Вот так. Тепе́рь он рабо́тает. – Tabii. İşte böyle. Kemeriniz tamam (çalışıyor).

Мурат: Спаси́бо. Могу́ я ещё попроси́ть плед и поду́шку? – Teşekkürler. Ayrıca battaniye ve yastık isteyebilir miyim?
Стюардесса: Вот, прошу́ вас. – İşte, buyurun.

уважа́емые да́мы и господа́ [uvajáyimıyi dámı i gaspadá] – sayın bay ve bayanlar
взлете́ть [vzlitét’] – kalkmak, kalkış yapmak
привести́ спи́нки кре́сел в вертика́льное положе́ние [privistí spínki krésil v virtikál’nayi palajéniyi] – koltukları dik duruma getirmek
пристегну́ть ремень безопа́сности [pristignút’ rimén’ bizapásnasti] – kemeri bağlamak
ре́йс [reys] – sefer
авиакомпа́ния [aviakampániya] – havayolları, hava şirketi
плед [plet] – battaniye
поду́шка [padúşka] – yastık

* * *

Капитан: До́брый день, уважа́емые пассажи́ры. От и́мени экипа́жа я рад приве́тствовать вас на борту́ самолёта Boeing-737, соверша́ющего рейс по маршру́ту Москва́ – Екатеринбу́рг. Наш полёт прохо́дит на высоте́ 11500 ме́тров, вре́мя в полёте 2 часа 15 минут. В хо́де полёта вам бу́дут предло́жены прохлади́тельные напи́тки и обе́д. Жела́ем вам прия́тного полёта. – İyi günler, sayın yolcularımız. Uçak ekibimiz adına hepinize Moskova-Ekaterinburg seferini yapan Boeing-737 uçagımıza hoşgeldiniz diyorum. Uçuşumuz 11500 metre yüksekliğinde geçmekte, uçuş süresi 2 saat 15 dakika. Uçuş sırasında size içecekler ve öğle yemeği teklif edilecek. İyi uçuşlar dileriz.
Стюардесса: Что бу́дете пить? – Ne içersiniz?
Мурат: Я бу́ду во́ду и апельси́новый сок. А что на обе́д? – Maden suyu ve portakal suyu alayım. Öğle yemeğinde ne var?
Стюардесса: На вы́бор ку́рица с овоща́ми или мя́со с макаро́нами. – Seçiminiz üzerine: sebzeli tavuk veya makarna ile et.
Мурат: Ку́рицу с овоща́ми, пожа́луйста. – Sebzeli tavuk, lütfen.
Стюардесса (протягивает поднос): Прошу́ вас. – (tepsiyi uzatarak) Buyurun.
Мурат: Спаси́бо. – Sağolun.

пассажи́р [pasajı́r] – yolcu
от и́мени экипа́жа [at ímini ekipája] – uçak ekibi adına
на борту́ самолёта [na bartú samalyóta] – uçakta
полёт [palyót] – uçuş
на высоте́ 11500 ме́тров [na vısaté 11500 métraf] – 11500 metre yüksekliğinde
вре́мя в полёте [vrémya fpalyóti] – uçuş süresi
в хо́де полёта [fhódi palyóta] – uçuş sırasında
прохлади́тельные напи́тки [prahladítilnıyi napítki] – içecekler
на вы́бор [na vı́bar] – seçim üzerine

* * *
Стюардесса: Да́мы и господа́, че́рез 10 мину́т наш самолёт присту́пит к сниже́нию. Про́сим вас пристегну́ть ремни́, привести́ спи́нки кре́сел в вертика́льное положе́ние, откры́ть што́рки иллюмина́торов. – Bay ve bayanlar, uçağımız on dakika sonra inişe geçiyor. Kemerlerinizi bağlamanızı, koltuklarınızı dik, güneşlikleri açık duruma getirmenizi rica ederiz.
(после приземления – iniş yaptıktan sonra)
Капитан: Наш самолёт соверши́л поса́дку в аэропорту́ «Кольцо́во» го́рода Екатеринбу́рга. Температу́ра за борто́м 10 гра́дусов. Спаси́бо, что воспо́льзовались услу́гами на́шей авиакомпа́нии, бу́дем ра́ды ви́деть вас сно́ва. – Uçağımız Ekaterinburg şehrinin ‘Koltsovo’ havalimanına indi. Dışarıdaki hava 10 derece. Havayollarımızı kullandığınız için teşekkür ederiz, (uçağımızda) sizleri tekrar görmekten memnun oluruz.

присту́пить к сниже́нию [pristupít’ k snijéniyu] – inişe geçmek
откры́ть што́рки иллюмина́торов [atkrı́t’ ştórki illyuminátaraf] – güneşlikleri açmak
соверши́ть поса́дку [savirşı́t’ pasátku] – inmek, iniş yapmak
 
Bir sonraki derste görüşmek üzere…

Kaynak: Sputnik