Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [1-100]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil 1-100 / 500 наиболее употребимых глаголов русского языка 1-100

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiştir.

Sıra 

Rusça Fiil

Türkçe Karşılığı

İngilizce Karşılığı

1. 

быть 

olmak

to be, have

2. 

сказать 

söylemek

to say, speak

3. 

мочь 

yapabilmek

be able

4. 

говорить 

konuşmak, söylemek

to say, tell, speak

5. 

знать 

bilmek, farkında olmak

to know, be aware

6. 

стать 

olmak

to become, begin, come

7. 

есть 

var, olmak, yemek

to eat, to be

8. 

хотеть 

istemek

to want, like

9. 

видеть 

görmek

to see

10. 

идти 

gitmek

to go, come

11. 

стоять 

durmak, kalkmak

to stand, be, stand up

12. 

думать 

düşünmek

to think

13. 

спросить 

sormak

to ask

14. 

жить 

yaşamak

to live

15. 

смотреть 

izlemek, bakmak, görmek

to look, watch, see

16. 

сидеть 

oturmak

to sit

17. 

понять 

anlamak

to understand; realize

18. 

иметь 

sahip olmak

to have, own

19. 

делать 

yapmak

to do, make

20. 

взять 

almak

to take

21. 

сделать 

yapmak

to do, make, finish

22. 

понимать 

anlamak

to understand

23. 

казаться 

görünmek, sanmak, gibi gelmek

to seem, appear

24. 

давать 

vermek

to give; let, allow

25. 

пойти 

gitmek

to go

26. 

увидеть 

görmek

to see

27. 

остаться 

kalmak

to remain, stay

28. 

выйти 

dışarı çıkmak

to go out, come out, appear

29. 

дать 

vermek

to give

30. 

работать 

çalışmak

to work

31. 

любить 

sevmek

to love

32. 

оказаться 

karşı karşıya kalmak

find oneself, turn out

33. 

ответить 

cevap vermek

to answer, reply

34. 

подумать 

düşünmek

to think

35. 

значить 

demek, anlamına gelmek

to mean, signify

36. 

посмотреть 

bakmak, izlemek, teftiş etmek

to take a look, watch, inspect

37. 

ждать 

beklemek

to wait

38. 

лежать 

yalan söylemek

to lie, be situated

39. 

найти 

bulmak, keşfetmek

to find, discover, consider

40. 

писать 

yazmak

to write

41. 

решить 

karar vermek, çözmek

to decide, solve

42. 

вернуться 

geri gelmek, dönmek

to return

43. 

считать 

saymak, hesaplamak, sanmak

to count, consider

44. 

помнить 

hatırlamak

to remember

45. 

получить 

almak, elde etmek

to receive, get, obtain

46. 

ходить 

yürümek, gitmek

to go, walk

47. 

бывать 

olmak, bulunmak

be, visit, happen

48. 

прийти 

gelmek

to come, arrive

49. 

узнать 

bilmek, öğrenmek, tanımak

to know, learn, recognize

50. 

заметить 

fark etmek, gözlemlemek

to notice, observe

51. 

уйти 

ayrılmak, uzaklaşmak

to leave, go away

52. 

слышать 

duymak

to hear

53. 

слушать 

dinlemek

to listen, hear

54. 

бояться 

korkmak

to be afraid, fear

55. 

глядеть 

bakmak, gözetmek

to look, gaze

56. 

сесть 

oturmak

to sit

57. 

читать 

okumak

to read

58. 

оставаться 

kalmak

to remain, stay

59. 

брать 

almak

to take; hire

60. 

написать 

yazmak

to write

61. 

начинать 

başlamak

to begin

62. 

чувствовать 

hissetmek

to feel

63. 

вести 

getirmek, götürmek

to lead

64. 

успеть 

yetişmek, zamanında yapmak

to be in time, be successful

65. 

продолжать 

sürdürmek, devam etmek

to continue

66. 

забыть 

unutmak

to forget

67. 

пройти 

geçmek

to pass, go by, be over

68. 

появиться 

görünmek, ortaya çıkmak

to appear, show up

69. 

выходить 

dışarı çıkmak, açılmak

to go out; nurse

70. 

просить 

sormak

to ask

71. 

пытаться 

denemek

to try

72. 

показать 

göstermek

to show, display

73. 

вспомнить 

hatırlamak

to remember, recall

74. 

держать 

tutmak

to hold, keep

75. 

называть 

ad koymak, adlandırmak, nitelemek

to call, name

76. 

уходить 

ayrılmak, uzaklaşmak, gitmek

to leave, go away

77. 

подойти 

yaklaşmak, gelmek

to approach, come up

78. 

поднять 

kaldırmak, yükseltmek

to lift, raise

79. 

спрашивать 

sormak

to ask, inquire

80. 

бросить 

atmak

to throw

81. 

послать 

göndermek

to send, dispatch

82. 

находиться 

bulunmak, olmak

to be found, turn up

83. 

поставить 

koymak, yerleştirmek

to put, place, set

84. 

встать 

kalkmak, ayağa kalkmak

to get up, rise, stand up

85. 

играть 

oynamak

to play

86. 

следовать 

takip etmek

to follow, come next

87. 

рассказать 

anlatmak

to tell, narrate

88. 

спать 

uyumak

to sleep

89. 

оставить 

bırakmak, ayırmak

to leave, abandon

90. 

войти 

girmek, katılmak

to enter, come in

91. 

молчать 

sessiz olmak, susmak

to keep silence

92. 

рассказывать 

anlatmak

to tell, narrate

93. 

отвечать 

cevap vermek

to answer, reply

94. 

становиться 

olmak, durmak

to stand; to become

95. 

остановиться 

durdurmak

to stop

96. 

искать 

aramak

to search

97. 

начать 

başlamak

to begin

98. 

верить 

inanmak

to believe

99. 

являться 

görünmek

to appear

100. 

смочь 

yapabilmek

to be able

 

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [101-200]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [201-300]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [301-400]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [401-500]