Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [101-200]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil 101-200 / 500 наиболее употребимых глаголов русского языка 101-200

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiştir.

Sıra 

Rusça Fiil

Türkçe Karşılığı

İngilizce Karşılığı

101. 

бежать 

koşmak

to run, hurry

102. 

приехать 

gelmek

to arrive, come

103. 

кричать 

bağırmak

to cry, shout

104. 

открыть 

açmak

to open

105. 

происходить 

meydana gelmek, olup ibtmek, gerçekleşmek

to happen, occur, take place

106. 

ехать 

gitmek

to go, ride, drive, travel

107. 

приходить 

gelmek

to come, arrive

108. 

подняться 

yükselmek

to rise, climb

109. 

показаться 

belirmek, görünmek

to appear, come in sight

110. 

собираться 

toplamak, bir araya getirmek, niyet etmek

to gather together, assemble; intend

111. 

попасть 

isabet etmek, beklenmedik bir duruma düşmek

to hit; to find oneself

112. 

принять 

kabul etmek, almak

to take, admit, accept

113. 

поехать 

gitmek

to depart, set off

114. 

услышать 

duymak

to hear

115. 

уметь 

yapabilmek

to be able, know, can

116. 

случиться 

olmak, gerçekleşmek, meydana gelmek

to happen

117. 

стараться 

çabalamak, uğraşmak, gayret etmek

to try, endeavour

118. 

звать 

çağırmak, davet etmek, seslenmek

to call

119. 

произойти 

meydana gelmek, vuku bulmak, gerçekleşmek

to happen, occur, take place

120. 

заниматься 

meşgul olmak, çalışmak, uğraşmak

to be occupied, engage

121. 

положить 

koymak

to lay down, put down, place

122. 

купить 

satın almak

to buy, purchase

123. 

умереть 

ölmek

to die

124. 

пить 

içmek

to drink

125. 

проходить 

geçmek, çıkmak, üstünden geçmek

to pass, go; study

126. 

снять 

çıkarmak, tutmak, kiralamak, çekmek

to take away, take off; photograph

127. 

начаться 

başlamak

to begin

128. 

представлять 

temsil etmek, tanıtmak, arz etmek, hayal etmek

to present, introduce, imagine

129. 

объяснить 

açıklamak

to explain

130. 

произнести 

telaffuz etmek, demek, söylemek

to pronounce, say, utter

131. 

нравиться 

beğenmek, hoşlanmak, hoşuna gitmek

to please, like

132. 

существовать 

mevcut olmak, yaşamak, var olmak

to exist, to be

133. 

удаться 

-abilmek, başarılı olmak, başarmak

turn out well, succeed, manage

134. 

прийтись 

zorunda olmak

to fit, fall; have to

135. 

представить 

sunmak, takdim etmek

to present, produce, introduce

136. 

назвать 

çağırmak, isim vermek

to call, name

137. 

улыбаться 

gülümsemek

to smile

138. 

улыбнуться 

gülümsemek

to smile

139. 

смеяться 

gülmek

to laugh

140. 

хватать  

yetmek, yakalamak

to snatch, seize; be sufficient

141. 

почувствовать 

hissetmek

to feel

142. 

принести 

getirmek

to bring

143. 

согласиться 

kabul etmek, rıza göstermek

to agree, consent

144. 

хватить 

yetmek, yakalamak

to snatch, seize, suffice

145. 

принимать 

kabul etmek, almak

to take, admin, accept

146. 

убить 

öldürmek

to kill

147. 

предложить 

teklif etmek, önermek

to offer, propose, suggest

148. 

приходиться 

zorunda olmak

to fit, fall; have to

149. 

выпить 

içmek

to drink

150. 

крикнуть 

haykırmak, bağırmak, çığlık atmak

to cry, shout

151. 

показывать 

göstermek, gösteri yapmak

to show, display

152. 

вызвать 

neden olmak, çağırmak

to call, send

153. 

попросить 

istemek, sormak

to ask

154. 

оказываться 

anlaşılmak, karşı karşıya kalmak

to turn out, find oneself

155. 

привести 

getirmek

to bring

156. 

возвращаться 

geri vermek, geri gelmek, dönmek

to return

157. 

требовать 

talep etmek, istemek

to demand

158. 

потерять 

kaybetmek

to lose

159. 

достать 

ulaşmak, elde etmek

to reach; get, obtain

160. 

сообщить 

bildirmek, rapor etmek

to report, let know

161. 

появляться 

görünmek, ortaya çıkmak

to appear, show up

162. 

упасть 

düşmek

to fall

163. 

получиться 

olmak, oluşmak, almak

to come, arrive, turn out

164. 

провести 

geçirmek, eşlik etmek

to accompany, set off; conduct; spend

165. 

простить 

affetmek

to forgive

166. 

бить 

yenmek, vurmak

to beat, hit

167. 

кивнуть 

kafa sallamak

to nod

168. 

исчезнуть 

kaybolmak, yok olmak

to disappear

169. 

отдать 

geri vermek, iade etmek

to return, give back

170. 

помочь 

yardım etmek

to help

171. 

слать 

göndermek

to send

172. 

вспоминать 

hatırlamak

to remember, recall

173. 

вздохнуть 

nefes almak, iç çekmek

to take breath, to sigh

174. 

петь 

şarkı söylemek

to sing

175. 

садиться 

oturmak

to sit down

176. 

перестать 

durmak, durdurmak, bırakmak, kesmek

to stop, cease

177. 

прийтись

zorunda olmak, gerekmek

to fit, fall; have to

178. 

пожаловать 

bağışlamak, vermek

to grant, bestow

179. 

получать 

almak

to receive, get

180. 

называться 

adlanmak, denmek

to call oneself

181. 

надеяться 

umut etmek

to hope

182. 

протянуть 

germek, uzatmak

to stretch, extend

183. 

подходить 

uygun olmak, uymak, yakışmak, yanaşmak

to come up, approach; to fit

184. 

служить 

hizmet etmek

to serve

185. 

поверить 

inanmak

to believe

186. 

взглянуть 

bakmak, bir göz atmak

to look, give a glance

187. 

вызывать 

çağırmak

to call, send

188. 

ожидать 

beklemek

to expect, anticipate

189. 

висеть 

asılmak, asılı durmak

to hang

190. 

создать 

oluşturmak, kurmak

to create, establish

191. 

уехать 

ayrılmak, gitmek

to leave, depart

192. 

выглядеть 

görünmek

to look

193. 

учиться 

eğitim görmek, okumak, öğrenmek

to study, learn

194. 

разговаривать 

konuşmak, dohbet etmek

to talk, speak

195. 

помогать 

yardım etmek

to help, assist

196. 

повернуться 

dönmek, çevrilmek

to turn

197. 

позволить 

izin vermek

to allow, permit

198. 

встретить 

buluşmak, karşılaşmak

to meet

199. 

входить 

girmek, içeri girmek

to enter, come in

200. 

обнаружить 

keşfetmek, bulmak

to discover, find out

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [1-100]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [101-200]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [201-300]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [301-400]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [401-500]