Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [401-500]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil 401-500 / 500 наиболее употребимых глаголов русского языка 401-500

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiştir.

Sıra 

Rusça Fiil

Türkçe Karşılığı

İngilizce Karşılığı

401. 

рассматривать

incelemek, değerlendirmek, ele almak

to look at, consider, regard

402. 

отойти 

uzaklaşmak, ayrılmak

move away, walk away, leave, digress

403. 

вырасти 

büyümek, yetişmek

to grow, grow up

404. 

перевести 

tercüme etmek, aktarmak

to transfer, translate

405. 

посадить 

dikmek

to plant

406. 

орать 

bağırmak, çığlık atmak, bağırmak

to shout, scream, yell

407. 

обойтись 

geçinmek, idare etmek, yetinmek

to treat, to cost, manage

408. 

выдать 

dağıtmak, vermek

to hand, give out, distribute

409. 

воевать 

savaşmak

to be at war, to fight

410. 

останавливаться

durmak

to stop

411. 

обладать 

sahip olmak

to have, possess

412. 

продать 

satmak

to sell

413. 

спорить 

tartışmak

to argue, dispute

414. 

полезть 

tırmanmak, kurcalamak

to begin to climb, to put one’s hand into

415. 

выполнять 

yerine getirmek, gerçekleştirmek, yapmak

to fulfill, carry out, execute, make

416. 

требоваться 

gerekli olmak, ihtiyaç duyulmak

to be required, be needed

417. 

умирать 

ölmek

to die, pass away

418. 

дойти 

ulaşmak, varmak

to reach, arrive, come across

419. 

успокоиться 

sakinleşmek

to calm down, quiet, settle down, abate

420. 

приближаться

yaklaşmak, gelmek

to approach, near

421. 

летать 

uçmak

to fly, flutter

422. 

убивать 

öldürmek

to kill

423. 

двинуться 

ilerletmek, taşımak

to move, advance

424. 

спуститься 

inmek, alçalmak

to come down, descend, land, settle

425. 

установить 

yüklemek, kurmak, yerleştirmek

to install, place, mount

426. 

забывать 

unutmak

to forget

427. 

позвать 

aramak, davet etmek, çağırmak

to call, invite

428. 

испугаться 

korkmak

to be frightened, startled

429. 

съесть 

yemek yemek

to eat

430. 

прочесть 

okumak

to read

431. 

задуматься 

düşünmek

to ponder, become thoughtful, hesitate

432. 

решать 

karar vermek

to decide, to solve

433. 

подарить 

hediye etmek

to give (as a present)

434. 

измениться 

değişmek

to change

435. 

приводить 

getirmek, aktarmak, göstermek

to bring

436. 

удивляться 

şaşırmak

to be surprised, be astonished

437. 

забрать 

almak

to take away, seize

438. 

занять 

almak, işgal etmek, meşgul etmek, ödünç almak

to take up, occupy, borrow

439. 

доказать 

kanıtlamak, ispat etmek

to prove, demostrate

440. 

варить 

kaynatmak, yemek yapmak

to boil, cook

441. 

изменить 

değiştirmek

to change, to

442. 

ловить 

yakalamak, tutmak

to catch, to betray, be unfaithful

443. 

стремиться 

gayret etmek, istekli olmak, amaç edinmek

to speed, rush

444. 

тянуться 

uzamak, uzanmak

to stretch, extend

445. 

заставлять 

zorlamak

to force, compel, make

446. 

страдать 

acı çekmek, üzülmek

to suffer, be troubled by

447. 

записать 

yazmak, kaydetmek

to write down, record

448. 

интересовать 

ilgilenmek

to interest

449. 

включить 

açmak,bağlamak, çalıştırmak

to include, to switch on

450. 

поразить 

şaşırtmak, şoke etmek, etkilemek

to strike, startle, affect

451. 

помолчать 

susmak, sessiz olmak

to keep quiet, be silent

452. 

открыться 

açmak, ortaya çıkarmak

to open, come to light

453. 

направить 

yönlendirmek, göndermek

to direct, aim, send

454. 

запомнить 

ezberlemek, öğrenmek, hatırlamak

to memorize, remember

455. 

бороться 

mücadele etmek, savaşmak

to struggle, fight

456. 

везти 

transfer etmek, taşımak, araba sürmek, şanslı olmak

to tranport, carry, drive, to be lucky

457. 

научиться 

öğrenmek, çalışmak, okumak

to learn, study

458. 

назначить 

ayırmak, tahsis etmek

to assign, allot, fix

459. 

выбирать 

seçmek

to choose, select

460. 

напомнить 

hatırlatmak

to remind, resemble

461. 

сомневаться 

şüphe etmek, tereddüt etmek

to doubt, hesitate

462. 

радоваться 

sevinmek, mutlu olmak

to be glad, happy

463. 

покрыть 

örtmek

to cover

464. 

глянуть 

bakmak, göz atmak

to glance

465. 

захватить 

yakalamak, işgal etmek, ele geçirmek

to seize, capture, thrill

466. 

приносить 

getirmek

to bring

467. 

составить 

derlemek, düzenlemek, hazırlamak, kurmak

to compose, make up, put together

468. 

костить 

azarlamak, küfretmek

to abuse, reprimand angrily

469. 

покупать 

satın almak

to buy, purchase

470. 

стучать 

vurmak

to tap, knock, pound

471. 

менять 

değiştirmek

to change, exchange

472. 

разглядывать

bakmak, incelemek

to examine

473. 

закурить 

sigara içmek

to light up, begin to smoke

474. 

устать 

yorulmak

to get tired

475. 

прикрыть 

örtmek, örtbas etmek, korumak

to cover, protect, conceal

476. 

замолчать 

susmak, sessiz olmak

to stop talking, to hush up

477. 

завести 

götürmek, başlamak, çalıştırmak

to bring, acquire, wind up

478. 

прибыть 

varmak, gelmek, teşrif etmek

to arrive, come

479. 

подтвердить 

onaylamak

to confirm

480. 

сойти 

inmek, gitmek

to come down, to go and fetch, descend

481. 

поступать 

davranmak, girmek, yapmak, etmek

to enter, act, treat, behave

482. 

валить 

devirmek, yığmak, yıkmak

to bring down, fall heavily (of snow)

483. 

надоесть 

sıkmak, rahatsız etmek, bıktırmak

to bore, bother, pester

484. 

вывести 

çıkarmak, yetiştirmek

to take out, lead out, remove, grow

485. 

прыгать 

atlamak, sıçramak

to jump, leap, bounce

486. 

создавать 

oluşturmak, kurmak

to create, establish

487. 

убедиться 

ikna olmak, emin olmak

to be convinced, to make sure

488. 

ненавидеть 

nefret etmek

to hate, detest, abhor

489. 

исчезать 

kaybolmak, yok olmak

to disappear, vanish

490. 

ощущать 

hissetmek

to feel, sense

491. 

тащить 

sürüklemek, çekmek

to pull, drag, haul

492. 

скрывать 

gizlemek

to hide, conceal

493. 

совершить 

işlemek, yapmak, başarmak, becermek

to accomplish, commit

494. 

замереть 

donmak, ayakta kalmak

to stand still, stop

495. 

подавать 

vermek, hizmet etmek

to give, serve

496. 

произвести 

yapmak, gerçekleştirmek, üretmek

to make, carry out, produce

497. 

дождаться 

beklemek

to wait till, wait, await

498. 

плыть 

yüzmek, süzülmek

to swim, float

499. 

выполнить 

yapmak, yürütmek, tamamlamak

to implement, execute, accomplish

500. 

направиться 

yola koyulmak, yol almak, yönelmek

to set off for, head towards

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [1-100]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [101-200]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [201-300]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [301-400]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [401-500]