Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [301-400]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil 301-400 / 500 наиболее употребимых глаголов русского языка 301-400

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiştir.

Sıra 

Rusça Fiil

Türkçe Karşılığı

İngilizce Karşılığı

301. 

спасть 

düşmek, azalmak

to fall, abate

302. 

здравствовать

iyi olmak, başarılı olmak, gelişmek

to be well, prosper, thrive

303. 

позволять 

izin vermek

to allow, permit, enable

304. 

заявить 

ilan etmek, duyurmak, bildirmek

to declare, announce

305. 

торчать 

takılmak

to protrude, stick out, hang about

306. 

поймать 

yakalamak

to catch

307. 

собирать 

toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek

to gather, collect, put together, pack

308. 

находить 

bulmak, keşfetmek

to find, discover, consider

309. 

собрать 

toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek

to gather, collect, put together, pack

310. 

наступить 

gelmek, içeri girmek, adım atmak, saldırmak

to come, set in, step on, attack

311. 

тянуть 

çekmek

to pull, draw, haul

312. 

бросать 

atmak, fırlatmak

to throw, fling

313. 

мечтать 

hayal etmek, hayal kurmak

to dream

314. 

захотеть 

istemek

to want, to feel like

315. 

оставлять 

bırakmak, ayırmak

to leave, abandon, keep, retain

316. 

усмехнуться 

kısa bir kahkaha atmak, hafifçe gülümsemek, sırıtmak

to give a short laugh, smile slightly, grin

317. 

пропасть 

kaybolmak

to disappear, be lost, be missing

318. 

выдержать 

dayanmak, ayakta durmak, katlanmak

to bear, stand, endure

319. 

встречать 

karşılamak, rastlamak

to meet

320. 

пускать 

izin vermek, bırakmak

to let, allow, permit, let in

321. 

отпустить 

bırakmak, gevşeymek, ayırmak

to let go, release

322. 

воскликнуть 

haykırmak, ağlamak

to exclaim, cry

323. 

дрожать 

sallamak, titremek

to tremble

324. 

выбрать 

seçmek

to choose, select

325. 

пожать 

sıkmak

to press, shake, to reap

326. 

раздаться 

çalmak, ötmek

to be heard (as in “there was a knock [heard] on the door”)

327. 

объяснять 

açıklamak

to explain

328. 

обратить 

çevirmek, döndürmek, yöneltmek

to turn (as in “turn one’s eyes upon smth”), turn into

329. 

сунуть 

dürtmek, itmek

to shove, poke, thrust

330. 

разрешить 

izin vermek, bırakmak

to allow, permit

331. 

признаться 

itiraf etmek, kabul etmek

to confess, admit

332. 

составлять 

derlemek, düzenlemek, hazırlamak, kurmak

to make up, put together, compose

333. 

видать 

görmek

to see

334. 

занимать 

kaplamak, meşgul etmek, borç vermek

to borrow, occupy, secure

335. 

терять 

kaybetmek

to lose, shed (leaves)

336. 

вскочить 

atlamak, sıçramak

to jump, jump up

337. 

прочитать 

okumak

to read

338. 

лезть 

tırmanmak, içine girmek

to get in, to push, butt in

339. 

отправить 

göndermek, iletmek, postalamak

to send, forward, mail

340. 

построить 

inşa etmek, yapmak

to build, make, construct

341. 

пустить 

izin vermek, bırakmak

to let in, to let go

342. 

заглянуть 

gözetlemek, göz atmak

to peep in, glance, drop in

343. 

проговорить 

konuşmak, sohbet etmek

to say, talk

344. 

проверить 

kontrol etmek, doğrulamak

to check, verify, examine

345. 

болеть 

hasta olmak, acımak, hayranı olmak

to be ill, worry, be a fan of

346. 

поднимать 

yükselmek, kalkmak, çıkmak, tırmanmak

to raise, pick up

347. 

означать 

demek, ifade etmek

to mean, signify

348. 

говориться 

söylemek, denmek

to be said

349. 

испытывать 

denemek, test etmek, tecrübe etmek

to try, test

350. 

жениться 

evlenmek

to marry

351. 

оглянуться 

geriye bakmak, etrafa bakmak

to look back, look around

352. 

пригласить 

davet etmek

to invite

353. 

принадлежать

ait olmak

to belong

354. 

строить 

inşa etmek

to build, construct

355. 

перейти 

karşı tarafa geçmek, dönüşmek

to cross, move, pass, transfer

356. 

повезти 

çekmek, götürmek, taşımak, nakletmek

to be lucky, to convery, carry, drive

357. 

поглядеть 

göz atmak, bakmak

to look, look at

358. 

повернуть 

çevirmek

to turn

359. 

добраться 

ulaşmak, varmak

to arrive, reach, get there

360. 

признать 

tanımak, kabul etmek

to recognize, acknowledge, admit

361. 

поступить 

girmek, katılmak, rol almak

to enter, join, act, treat

362. 

торопиться 

acele etmek

to be in a hurry

363. 

вынуть 

çıkarmak, çekmek

to take out, extract

364. 

стоить 

mal olmak, değmek

to cost, be worth (something)

365. 

полагать 

sanmak, farz etmek

to suppose, think

366. 

послушать 

dinlemek

to listen to,

367. 

отметить 

işaretlemek, not etmek

to mark, note

368. 

утверждать 

onaylamak

to affirm, approve, confirm

369. 

отличаться 

farklı olmak, seçilmek

to differ, be notable, distinguish oneself

370. 

выскочить 

atlamak, fırlamak, kurtulmak

to jump out, pop out, come out

371. 

приезжать 

gelmek

to arrive, come

372. 

катить 

yuvarlamak

to drive, roll

373. 

расти 

büyümek

to grow

374. 

вернуть 

geri dönmek

to return, give back

375. 

зависеть 

bağımlı olmak

to depend

376. 

познакомиться

tanışmak

to meet, make the acquaintance

377. 

жалить 

acımak

to sting

378. 

найтись 

bulunmak, bulmak, çıkmak

to be found, never be at a loss

379. 

делаться 

olmak, yapılmak, gerçekleşmek

to become, get, grow, happen

380. 

догадаться 

tahmin etmek

to guess, to have the sense to

381. 

прожить 

yaşamak, ikamet etmek

to live, reside, spend

382. 

гулять 

yürüyüş yapmak, dışarıda olmak, eğlenmek

to go for a walk, be outdoors, have time off, enjoy oneself

383. 

разобраться 

halletmek, çözmek, anlamak

to disassemble, unpack, to look into, examine

384. 

обращать 

çekmek, döndürmek, yöneltmek

to turn (as in “turn one’s eyes upon smth”), turn into

385. 

отдавать 

vermek, geri vermek

to return, give back

386. 

сходить 

gitmek, çıkmak

to go and get, to go down, get off, come off

387. 

звучать 

çınlamak, duyulmak, çalmak

to sound, ring

388. 

волноваться 

endişelenmek

to worry, be upset, be rough

389. 

подать 

vermek, hizmet etmek

to give, serve

390. 

готовить 

hazırlamak, eğitmek

to prepare, train, cook

391. 

жалеть 

pişman olmak

to feel sorry, pitty, regret

392. 

врать 

yalan söylemek

to lie, tell lies

393. 

возразить 

itiraz etmek, katılmamak

to object, disagree

394. 

готовиться 

hazırlanmak

to prepare for, make ready for

395. 

превратиться 

değiştirmek, dönüşmek,

to change into, turn into, be reduced to

396. 

терпеть 

katlanmak, acı çekmek, ayakta durmak, hoşgörülü olmak

to endure, suffer, stand, tolerate

397. 

махнуть 

sallamak (el)

to wave, flap, flutter

398. 

определить 

tanımlamak, belirlemek

to define, determine

399. 

выпустить 

çıkarmak, tahliye etmek, serbest bırakmak

to let out, discharge, release

400. 

выступать 

öne çıkmak, ilerlemek, görünmek, icra etmek

to come forward, advance, appear, perform

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [1-100]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [101-200]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [201-300]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [301-400]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [401-500]