Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [201-300]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil 201-300 / 500 наиболее употребимых глаголов русского языка 201-300

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiştir.

Sıra 

Rusça Fiil

Türkçe Karşılığı

İngilizce Karşılığı

201. 

нести 

taşımak

to carry

202. 

прислать 

göndermek

to send

203. 

относиться 

ilgili olmak, davranmak

to treat, regard, relate

204. 

возникать 

ortaya çıkmak, oluşmak, meydana gelmek

to arise, appear

205. 

повторить 

tekrarlamak

to repeat

206. 

погибнуть 

yok olmak, öldürülmek

to perish, be killed

207. 

гореть 

yakmak

to burn

208. 

плакать 

ağlamak

to cry

209. 

двигаться 

hareket etmek, ilerlemek, kımıldamak

to move

210. 

добавить 

eklemek

to add

211. 

удивиться 

merak etmek, şaşırtmak

to wonder, be surprised

212. 

действовать 

rol yapmak, davranmak, etkilemek

to act

213. 

держаться 

tutmak, davranmak, dayanmak

to hold on, behave

214. 

лететь 

uçmak

to fly

215. 

носить 

giymek

to wear

216. 

привыкнуть 

alışmak

to get used to, to grow accustomed to

217. 

позвонить 

aramak, telefon etmek

to call, to telephone

218. 

мешать 

müdahale etmek, önlemek; karıştırmak

to interfere, prevent; mix

219. 

возникнуть 

meydana gelmek, oluşmak, ortaya çıkmak

to arise, spring up

220. 

желать 

arzu etmek, dilemek

to wish

221. 

попробовать 

denemek

to try, text

222. 

получаться 

meydana gelmek, oluşmak

to come out

223. 

ставить 

koymak, yerleştirmek

to put, place, set

224. 

проводить 

uğurlamak, yolcu etmek, geçirmek, eşlik etmek

to lead, escort; accompany

225. 

обещать 

söz vermek

to promise

226. 

судить 

yargılamak

to judge, try

227. 

собраться 

bir araya gelmek, toplamak, toplaşmak

to gather, collect

228. 

колоть 

dikmek, batırmak, dürtmek

to prick

229. 

закричать 

bağırmak, haykırmak

to shout, cry out

230. 

кончиться 

tükenmek, sona ermek

to end

231. 

стрелять 

ateş etmek, atış yapmak

to shoot

232. 

использовать 

kullanmak

to use, utilize, make use of

233. 

пахнуть 

koklamak

to smell

234. 

передать 

vermek, aktarmak, teslim etmek, iletmek, anlatmak

to pass, give, transmit

235. 

вставать 

kalkmak, durmak

to get up, stand up, rise

236. 

снимать 

çıkarmak, fotoğraf çekmek, kiralamak

to take off, to photograph, to rent

237. 

звонить 

aramak, telefon açmak, zile basmak, çalmak

to ring, call

238. 

напоминать 

hatırlatmak

to remind, resemble

239. 

придумать 

gelmek

to think, devise, invent

240. 

падать 

düşmek, dökülmek (saç)

to fall, drop, decline

241. 

поговорить 

konuşmak, sohbet etmek

to have a talk, speak, tell

242. 

начинаться 

başlamak

to begin, start, set in

243. 

приказать 

emir vermek, buyurmak

to order, command

244. 

засмеяться 

gülmek

to start laughing, begin to laugh

245. 

касаться 

değmek, dokunmak, değinmek, ellemek

to touch, concern, touch upon

246. 

приняться 

başlamak, işe koyulmak

to begin, set to, set about

247. 

заставить 

zorlamak, zorunda bırakmak

to force, compel, make

248. 

подниматься 

yükselmek, kalkmak, çıkmak, tırmanmak

to rise, go up, climb, get up

249. 

ударить 

vurmak, dövmek

to strike, hit, beat

250. 

разуметься 

ima etmek, kastetmek, anlaşılmak

to be understood

251. 

встречаться 

buluşmak, karşılaşmak

to meet, be found, occur

252. 

попытаться 

denemek, çabalamak

to try, attempt, endeavor

253. 

схватить 

yakalamak, kavramak

to seize, grasp, catch

254. 

отказаться 

reddetmek,  vazgeçmek

to decline, reject, give up

255. 

вытащить 

çekip çıkarmak, çıkarmak

to take out, pull out, extract, steal

256. 

предлагать 

teklif etmek, ileri sürmek, önermek

to offer, propose, suggest, invite

257. 

отправиться 

gönderilmek, yollanmak, yola çıkmak

to set off, start, leave, depart

258. 

побежать 

koşmak, kaçmak, koşmaya başlamak

to start running, to run

259. 

курить 

sigara içmek

to smoke

260. 

открывать 

açmak, keşfetmek

to open, let out, discover

261. 

зайти 

içeri girmek, uğramak, ziyaret etmek

to come in, drop in, visit

262. 

замечать 

fark etmek, algılamak, gözlemlemek, not almak

to notice, perceive, observe, take a note

263. 

закончить 

bitirmek, tamamlamak

to end, finish, complete

264. 

следить 

izlemek,  takip etmek, göz kulak olmak

to watch, spy, follow, keep an eye

265. 

броситься 

atılmak, fırlamak, saldırmak

to throw oneself, rush, jump

266. 

закрыть 

kapatmak,  örtbas etmek

to close, shut, cover up

267. 

понравиться 

hoşlanmak, beğenmek

to like (as in “I liked”)

268. 

обратиться 

başvurmak,  müracat etmek, yönelmek

to appeal, apply, address

269. 

велеть 

buyurmak, demek, emretmek

to order, tell

270. 

иметься 

sahip olmak

to have, there is/are

271. 

опустить 

indirmek, gevşetmek, salmak

to lower, put down, omit

272. 

родиться 

doğmak

to be born, arise

273. 

спасти 

kurtarmak

to save, rescue

274. 

извинить 

affetmek, bağışlamak

to excuse, pardon

275. 

объявить 

duyurmak, ilan etmek

to declare, announce

276. 

обращаться 

başvurmak, müracat etmek, yönelmek

to appeal, address

277. 

спешить 

acele etmek

to hurry

278. 

наблюдать 

gözlemlemek, izlemek, denetlemek

to observe, watch, supervise

279. 

суметь 

yapabilmek, başarılı olmak

to be able, manage, succeed

280. 

обернуться 

dönmek, gidip gelmek

to turn out, result in

281. 

проснуться 

uyanmak

to wake up

282. 

подождать 

beklemek

to wait, postpone

283. 

заговорить 

konuşmaya başlamak, dile getirmek

to begin to speak,

284. 

пользоваться 

kullanmak, yararlanmak

to use, take advantage of

285. 

повторять 

tekrar etmek, tekrarlamak

to repeat

286. 

учить 

öğrenmek, öğretmek, okutmak

to teach, learn

287. 

взяться 

üstlenmek, girişmek

to set about, undertake

288. 

бегать 

koçmak

to run, run about

289. 

устроить 

düzenlemek, yapmak, inşa etmek

to arrange, to make, build

290. 

дышать 

nefes almak

to breathe

291. 

лечь 

yatmak

to lie down

292. 

состоять 

oluşmak, olmak

to consist of, be

293. 

заходить 

içeri girmek, uğramak, ziyaret etmek

to come in, drop in, visit

294. 

считаться 

düşünülmek, sayılmak

to take into consideration, settle with

295. 

ездить 

araba sürmek, binmek, gitmek, seyahat etmek

to drive, ride, go, travel

296. 

остановить 

durdurmak

to stop

297. 

встретиться 

buluşmak, karşılaşmak, rastlamak

to meet, be found, occur

298. 

явиться 

olmak, hizmet etmek, ortaya çıkmak, doğmak

to appear, present oneself, arrive

299. 

привезти 

getirmek

to bring

300. 

платить 

ödemek

to pay

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [1-100]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [101-200]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [201-300]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [301-400]

Rusçada en çok kullanılan 500 fiil [401-500]